Ga voor Zilver!

Door: Mondria Advies, dinsdag 16 juni 2015

Is het mogelijk om reguliere zorginstellingen te verleiden tot een meer gedifferentieerd aanbod? Want zeg nou zelf, als je € 2.200,- eigen WLZ bijdrage moet betalen voor een opname in een verpleeghuis, ga je toch verder zoeken?

Steeds meer particuliere ondernemers spelen hierop in. En met een arrangement van zo’n € 2.000,- per maand, het zilveren concept, ga je al aardig de concurrentie aan. Zeker als je voor dat bedrag een hogere standaard van wonen, zorg en service aanbiedt.

Is het mogelijk om reguliere zorginstellingen te verleiden tot een meer gedifferentieerd aanbod?

In de workshop zilver besteedden we aandacht aan dit thema. Het was een vervolg op het themadiner ‘ondernemen in de zorg’ die we eerder dit jaar organiseerden. Waar liggen kansen en waar de knelpunten?

Kansen liggen er volop. De vraag naar 24-uurs woon-zorgvoorzieningen stijgt snel door de flink stijgende groep ouderen. Kansen liggen er ook door de komst van de ‘calculerende cliënt’. Bovendien: ‘Passende zorg op een passende plek die aansluit bij de wensen van de cliënt’, aldus het zorgkantoor.  Dit aspect wordt meegenomen in de contractering van zorgplekken.

Knelpunten zijn er ook. De workshop maakte duidelijk dat zorgaanbieders wel willen maar dat zij zich bij dit thema ook onwennig voelen. ‘Wij zijn sterk voor de reguliere doelgroep, die blijven onze belangrijkste klanten’. Daarnaast, nieuwe zorgarrangementen vragen een nieuwe begeleidingsstijl. Ook daar zijn nieuwe zorgondernemers in het voordeel. Deze hoeven geen omslag te maken van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie.

Financiering via een Volledig Pakket Thuis of Persoonsgebonden Budget maakt het mogelijk om een hoger woon- en serviceniveau aan te bieden, ook voor reguliere zorgaanbieders.

Scheiden van wonen en zorg, ook voor de zwaarste zorgvragers, is een instrument dat ondernemers beschikbaar hebben om hun zorgarrangementen te realiseren. Financiering via een Volledig Pakket Thuis of Persoonsgebonden Budget maakt het mogelijk om een hoger woon- en serviceniveau aan te bieden, ook voor reguliere zorgaanbieders.

We zijn nieuwsgierig naar het eerste zilveren concept van een van onze workshopdeelnemers.

Eric Krijger