Woningcorporaties

Een nieuwe rol

Woningcorporaties vervullen een essentiële rol, zowel op het gebied van sociale woningbouw als de ontwikkeling en beheer van zorgvastgoed. De mogelijkheden om ‘onrendabel’ te investeren, nemen echter af. Zo drukken diverse heffingen zwaar op de exploitatie, waardoor extra huurverhogingen onafwendbaar zijn. Nieuwbouw is niet vanzelfsprekend meer door de toenemende scheiding van wonen en zorg. Maar: deze ontwikkelingen bieden ook kansen.

Grip op de vastgoedportefeuille

Ondanks de ingrijpende veranderingen in de zorgsector zorgt de vergrijzing voor een toenemende vraag naar ouderenhuisvesting. Daarnaast vraagt het bestaande vastgoed om een strategische heroriëntatie: zo kunnen de risico’s die zorginstellingen lopen door afbouw van hun intramurale capaciteit, gevolgen hebben voor bestaande huurafspraken. Deze ontwikkelingen vereisen permanente grip op de vastgoedportefeuille en inzicht in de ontwikkelingen binnen de zorgsector.

Expertise

Mondria Advies ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen en verwezenlijken van strategische doelstellingen, het doen van marktonderzoek en de ontwikkeling van strategisch voorraadbeleid. Daarnaast hebben wij de expertise en rekeninstrumenten in huis om grip te krijgen op de totale vastgoedportefeuille.