Mix van lichte en zware zorg

Locatie


Opdrachtgevers

Stichting Vecht en IJssel
www.vechtenijssel.nl

Woningcorporatie Bo-Ex
www.boex.nl

Beelden

Transformatie

Bij het voormalige woonzorgcentrum Transwijk in Utrecht – met 150 intramurale plaatsen en 24 aanleunwoningen – is een nieuw woon- en zorgcentrum gerealiseerd. Aanleiding voor de nieuwbouw was de veroudering in combinatie met de veranderende zorgomgeving.

Op de locatie is vervangende nieuwbouw gerealiseerd met 36 plaatsen psychogeriatrie, 75 plaatsen lichte zorg en 10 plaatsen dagbesteding  voor Stichting Vecht en IJssel. Daarnaast realiseert woningcorporatie Bo-Ex 100 appartementen (huur/koop), waar ook extramurale zorg geleverd kan worden. Er zijn verschillende zorggerelateerde functies gerealiseerd, zoals een restaurant waar ook mensen uit de wijk kunnen eten, een winkel en een kapper. Hierdoor krijgt Parc Transwijk tegelijk een duidelijke wijkfunctie.

Schakel zorg- en corporatiesector

Mondria Advies was bij zowel de overdracht van de oude locatie als de nieuwbouw van Parc Transwijk actief betrokken. Gezien onze brede kennis van de zorg- en corporatiesector hebben we de belangen van Bo-Ex en Stichting Vecht en IJssel bij elkaar gebracht om samen tot een modern woon- en zorgcomplex te komen. Vanaf de programmatische fase hebben we geholpen bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Dat deden we door de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • opstellen haalbaarheidsstudie,
  • afstemming huurcontract,
  • afstemming goedkeuring College Sanering,
  • waardebepaling af te stoten locatie,
  • inbreng tijdens ontwerpproces,
  • opstellen aanvragen,
  • toelating en begeleiding programma van eisen.