CIRE Zorgexploitatie

CIRE – Hét rekeninstrument voor de zorgexploitatie

De zorgexploitatie heeft grote invloed op de exploitatie van zorgprojecten. De doorrekening van de zorgexploitatie begint met een vertaling van de zorgvisie in heldere uitgangspunten. De zorgvisie is leidend, het rekenmodel een middel om een haalbare exploitatie op te zetten.

CIRE is hét rekeninstrument dat specifiek is ontwikkeld om vanuit een juiste inzet van medewerkers het rendement op de zorgexploitatie inzichtelijk te maken.

CIRE brengt de gevolgen van diverse financieringsvormen in beeld: intramuraal, volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) of arrangementen op maat. Door het veelvuldig gebruik toetst het model zich voortdurend aan de actuele ontwikkelingen.

Variabelen CIRE:

  • financieringsvorm
  • ZZP-mix
  • inzet en niveau medewerkers
  • ziekteverzuim
  • overhead
  • nachtzorg
  • groepsgrootte
  • etc.

dashboard

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathieu Joppe (06 1081 7310) of Cor Nieuwenhuis (06 2011 3705).