Projectmanagement

Realiseren van ambities

Veranderende regelgeving, complex opdrachtgeverschap en diverse andere actoren in de zorgsector vragen om een projectmatig aanpak. Als adviseurs zijn wij vaak al in de beginfase betrokken bij de ontwikkeling van projecten. Omdat wij het realiseren van ambities belangrijk vinden, blijven we graag aan tafel zitten: van ontwikkeling tot en met exploitatie.

Onze aanpak: projectondernemerschap

We hebben ervaren dat het combineren van onze expertise met een projectmatige aanpak wérkt. De dynamiek bij opdrachtgevers, architecten, gemeenten en andere betrokkenen vraagt vaak om meer dan alleen het bekleden van een adviesrol of het aansturen van een project. Wij hebben een unieke aanpak ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op projectondernemerschap. We voelen ons verantwoordelijk om ideeën om te zetten in haalbare projecten. Dat doen we met inzet van onze eigen adviseurs en de nodige expertise uit ons brede netwerk.

projectmanagement-mondria

Expertise

  • (Turn-key) projectontwikkeling – nieuwbouw en renovatie
  • Planontwikkeling, bouwbegeleiding en beheer
  • Implementatie domoticavoorzieningen
  • Ontwikkeling en exploitatie multifunctionele centra
  • Transitie scheiden wonen en zorg
  • Decentralisatie Wlz en invoering WMO.