Strategieontwikkeling

Strategische keuzes

Nieuwbouw of renovatie? Huren of toch in eigendom ontwikkelen? Afstoten of juist moderniseren? Overwegingen waar veel zorgaanbieders mee te maken hebben. Klanten worden steeds kritischer en hebben behoefte aan innovatieve woon- en zorgproducten. De veranderende marktomstandigheden vragen om een strategische visie op zorgverlening, vastgoedbeheer en productontwikkeling; terreinen waar wij graag onze denkkracht voor inzetten.

Van zorgaanbieder naar zorgondernemer

In het verleden liepen zorgorganisaties geen of weinig risico door een gegarandeerde kostenvergoeding. Door de invoering van de marktwerking in de zorg wordt ondernemerschap steeds belangrijker. Vergoedingen komen alleen nog beschikbaar bij geleverde productie, wat de traditionele zorgaanbieder in de rol van ondernemer dwingt.

Voor klanten is niet de financieringsvorm van zorgproducten, maar het netto besteedbaar inkomen bepalend

Oplossingen

De veranderende marktomstandigheden vragen om ondernemerschap en¬†een nieuwe kijk op zorgverlening. Zo is niet¬†de financieringsvorm van zorgproducten bepalend voor (potenti√ęle) klanten, maar het netto besteedbaar inkomen. Het kan¬†een strategische keuze zijn om de risico’s bij de ontwikkeling en exploitatie van zorgvastgoed te beperken en samen te werken met een corporatie of belegger. Een andere mogelijkheid is¬†het aanbod wonen en zorg te combineren tot een klantgericht¬†woon-zorgarrangement. Om verandering in gang te zetten, zetten wij¬†graag onze denkkracht in.