Taxatie zorgvastgoed

Taxatie zorgvastgoed

Het scheiden van wonen en zorg heeft direct invloed op uw vastgoedportefeuille. De afbouw van de lichte capaciteit kan ertoe leiden dat vastgoed uit de intramurale setting verdwijnt; de appartementen worden regulier verhuurd of worden mogelijk verkocht. Een taxatie van zorgvastgoed is in veel gevallen noodzakelijk.

Waardebepaling zorgvastgoed

Wij taxeren in het kader van de goedkeuring van College Sanering Zorginstellingen (CSZ). Tevens voeren wij taxaties uit voor uw financieringsaanvraag, borgingsverzoek of verslaglegging. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers, zoals zorgorganisaties, (institutionele) beleggers, banken, financiers en woningcorporaties.

Specialisten in zorgvastgoed

De taxaties worden door en in samenwerking met Taxatie Instituut Zorgvastgoed (TIZV) uitgevoerd.

TIZV is een taxatiekantoor gespecialiseerd in de waardering van zorgvastgoed. Met name binnen de sectoren Verzorging & Verpleging (V&V), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VG) kennen zij de bekostigingssystematiek en vastgoedexploitatie tot in de finesses. Daarnaast hebben zij veel ervaring met de waardering van (eerstelijns) gezondheidscentra, particuliere initiatieven en extramurale wooncomplexen.

TIZV staat voor kwaliteit: wij zijn ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI) en lid van NVM Business. De taxaties werken wij uit met het Taxatie Management Systeem (TMS). Daarnaast werken wij conform de toepasselijke reglementen van het NRVT. Onze taxaties voldoen daarmee aan de hoogste internationale standaarden zoals IVS en EVS; een eis van veel financiers en toezichthoudende organen.

Naast volledige taxaties voeren wij ook hertaxaties en markttechnische updates uit. Voorts kunnen we een controlerende en validerende rol spelen ten aanzien van de parameters en uitgangspunten van interne taxaties. Bij externe taxaties kunnen wij bijdragen aan een second opinion.