Zorginkoop

Mondria Advies begeleidt zorgorganisaties bij de zorginkoop binnen de langdurige zorg, wijkverpleging en maatschappelijk ondersteuning. Wij bieden ondersteuning bij de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, met als doel om tot passende productieafspraken te komen.

Inkoopdocumenten en productiescenario’s

Als specialist in de zorgsector hebben wij expertise op het gebied van wet- en regelgeving, NZa-procedures en de zorgexploitatie. Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het schrijven en samenstellen van de benodigde beleidsstukken en inkoopdocumenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de uitwerking van de inkoopdocumentatie gebruiken wij verschillende rekenmodellen om haalbare productiescenario’s door te rekenen. Deze berekeningen kunnen ook gebruikt worden als input voor de businesscase.

Managementinformatie is noodzakelijk voor de gesprekken en onderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten

Managementinformatie

Wij begeleiden zorgaanbieders bij het inrichten en monitoren van de administratieve organisatie en het genereren van managementinformatie, zoals productie- en omzetprognoses. Deze informatie is noodzakelijk voor de gesprekken en onderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten. Ook kan deze informatie dienen voor de AO/IC-verantwoording in het kader van accountantscontroles.

Aanvragen toelating

Ook voor het aanvragen van een toelating in het kader van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg bieden wij ondersteuning. Wij hebben meerdere zorgorganisaties ondersteund bij het verkrijgen een toelating.

Informatie

Neem contact op met Mathieu Joppe (06 – 1081 7310) voor meer informatie over zorginkoop, contractonderhandelingen en advies.