Vastgoedexploitatie

Inzicht

Om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de haalbaarheid van projecten, is een analyse van de vastgoedexploitatie essentieel. Wij hebben diverse rekenmodellen in huis om de grondexploitatie, vastgoedexploitatie Ă©n zorgexploitatie inzichtelijk te maken. Hierbij denken wij graag in scenario’s om de risico’s van renovatie, nieuwbouw en veranderende regelgeving te toetsen. Een belangrijk instrument hiervoor is ons meerjaren-vastgoedexploitatiemodel.

Integraal model: vastgoed Ă©n zorg

Het vastgoedexploitatiemodel is volledig uitgerust om een totale bedrijfswaardeberekening te maken binnen de sector verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het model gebruikt de meest recente NZA-normen en biedt de mogelijkheid om per project maatwerk te leveren. Naast de vastgoedexploitatie kan ook de zorgexploitatie toegevoegd worden op locatie- of instellingsniveau. Het model kan worden ingezet voor het opstellen van een businesscase, de doorrekening voor een strategisch huisvestingsplan of het opstellen van financieringsaanvragen.

Financiering

De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) stelt strenge eisen aan het aanvragen van een zogenaamd borgingsverzoek. Zorginstellingen waar borging aan verstrekt is, profiteren financieel direct van deze garantie via (aanzienlijk) lagere rentekosten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die leidt tot een complete aanvraag met financiële onderbouwing, conform de eisen van het WFZ.

Neem voor meer informatie contact op met Cor Nieuwenhuis.