drs. Bob van Keulen RC

Adviseur

Wat te doen als het speelveld voor de zorgondernemer kleiner lijkt te worden? En als dat speelveld ook nog eens continue in beweging is, terwijl de opgaven en ambities groter worden? Dan is het de uitdaging om met de beschikbare middelen zorg en vastgoed zó op elkaar af te stemmen dat de bewoner/zorgvrager goed wordt bediend. Tegelijk moet de continuïteit van de eigen organisatie gewaarborgd blijven.

Kan de organisatie dit alleen, of is samenwerking met andere partijen nodig? Een boeiend vraagstuk waar ik als adviseur van Mondria Advies graag mee bezig ben.