Zorgorganisaties

Interessante uitdagingen

Zorgorganisaties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in wetgeving. Dit met als doel de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel te verbeteren. De veranderingen brengen interessante uitdagingen met zich mee: nieuwe woon-zorgarrangementen ontwikkelen, onderhandelen met zorgverzekeraars en een modernisering van de vastgoedportefeuille doorvoeren.

Wijkconcept zorginstellingen

Scheiden wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg is één van de belangrijke ingrepen voor de sector. Extramurale zorg wordt meer en meer overgeheveld naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Het risico op leegstand groeit en zekerheden als de contracteerplicht en gegarandeerde kapitaallastenvergoedingen komen te vervallen.

Van zorginstelling naar zorgondernemer

Om in dit snel veranderende speelveld succesvol te opereren, zullen zorginstellingen op verschillende markten actief moeten zijn en zich meer als zorgondernemer moeten profileren. Mondria Advies adviseert en begeleidt zorgondernemers van idee tot en met realisatie: strategieontwikkeling, marktonderzoek, het ontwikkelen van innovatieve product-marktcombinaties of het moderniseren van zorgvastgoed. Ook richten wij ons op de processen rondom zorginkoop, productieregistratie en verantwoording naar de zorgverzekeraar.