Nieuwbouw in Oudorp

Locatie

Opdrachtgever
MagentaZorg
www.magentazorg.nl

Beelden

Nieuwbouw

MagentaZorg heeft plannen om in Oudorp 48 appartementen te realiseren. De nadruk in dit plan ligt op individuele woonkwaliteit met ruime wooneenheden. Belangrijk uitgangspuntĀ is de visie dat bewoners zoveel mogelijk regie blijven houden op hun eigen leven. Het strategisch huisvestingsplan vormt de basis voor de nieuwbouw.

DeĀ nieuwbouw kan naar verwachting begin 2019 in gebruik worden genomen.

Proces- en projectmanagement

Voor MagentaZorg zijn wij vanaf de visievorming betrokkenĀ en is in de beginfase onderzoek gedaan naar de behoefte, deĀ financiĆ«le haalbaarheid en het huisvestingsconcept. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het totale proces- en projectmanagement van de nieuwbouw.