Wmo-aanbesteding

Locatie

Opdrachtgever

Profila Zorg en EBC zijn onderdeel van de Profila Zorg Groep

www.profilazorg.nl

www.ebczorg.nl

Beelden

Mondria Advies heeft in samenwerking met HK-Consultancy de Wmo-aanbesteding voor de Profila Zorg Groep begeleid. Naast de procesbegeleiding en de coördinatie van de aanbestedingen hebben wij inhoudelijke ondersteuning gegeven bij het ontwikkelen van arrangementen en transitieplannen. De Wmo-aanbestedingen vonden in twaalf gemeenten plaats.

Landelijke zorgaanbieder

De Profila Zorg Groep is een landelijk werkende zorgorganisatie die zich richt op zorgvragers met een (lichte) verstandelijke beperking, een ontwikkelingsstoornis en/of psychiatrische problematiek (GGZ). De transitie binnen de langdurige zorg, waarbij de AWBZ op is gegaan in een nieuw wettelijk kader, heeft ingrijpende gevolgen voor Profila. Een groot deel van de zorgverlening valt per 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Wmo-aanbestedingen

Om de zorgverlening in 2015 te kunnen continueren, heeft Profila contractafspraken gemaakt met verschillende gemeenten via (bestuurlijke) aanbestedingsprocedures. Om deze transitie te begeleiden is een projectteam opgericht binnen Profila van waaruit de Wmo-aanbestedingsprocedures en de daarmee samenhangende transitie van de zorg aangestuurd en gecoördineerd worden.

Procesbegeleiding

Vanwege onze gezamenlijke expertise op het gebied van Wmo-beleid, aanbestedingsprocedures en zorginkoop hebben Mondria Advies en HK-Consultancy het projectteam van voorbereiding tot en met de indiening van de aanbestedingstukken geleid.

In totaal heeft de Profila Zorg Groep binnen twaalf clusters van gemeenten aanbesteed. Hiermee is de continu√Įteit van de zorgverlening aan cli√ęnten in 2015 geborgd en kan de kennis en ervaring van Profila op lokaal niveau meehelpen de invoering van de Wmo tot een succes te maken.