Vernieuwing van de vastgoedportefeuille

Locatie


Opdrachtgever

Zorggroep Sint Maarten
www.zorggroepsintmaarten.nl

Beelden

Vernieuwing

Begin deze eeuw is in samenwerking met Mondria Advies een strategisch huisvestingsplan op hoofdlijnen ontwikkeld. Dat gebeurde in het kader van een omvangrijke vernieuwings- en innovatieopgave voor het vastgoed van Stichting Zorggroep Sint Maarten, destijds nog onder het regime van de WZV. De eerste projecten zijn nog in het eerste decennium van deze eeuw opgeleverd en in gebruik genomen. Kort daarna zijn ook veel andere projecten gestart enĀ in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel gerealiseerd. Deze projecten bestonden uit onder andere vervangende nieuwbouw van bestaande locaties. Intussen zijn er nieuwe projecten toegevoegd.Ā De komende tijd worden die verder uitgewerkt.

Strategisch advies

Mondria Advies is extern adviseur van Zorggroep Sint Maarten op het gebied van vastgoedvraagstukken. We begeleiden ZSMĀ bij de ontwikkeling van huisvestingsplannen. Dat houdt in:

  • strategisch huisvestingsadvies,
  • totaalplanning inclusief capaciteitsmanagement,
  • opstellenĀ businesscases, ten behoeve van financieringsaanvragen.

Op projectniveau hielpen weĀ onder andere bij:

  • het verrichten van haalbaarheidsonderzoek,
  • procesbegeleiding (aanstellen diverse adviseurs, begeleiding ontwerpproces, bewaking planning),
  • voorbereiden go-/no go-besluiten,
  • realisatie tijdelijke huisvesting,
  • budgetbewaking.