Meerjarenexploitatie en investeringsplanning

Locatie


Opdrachtgever
Stichting de Zorgcirkel
www.zorgcirkel.com

Beelden

Strategische visie

Inzicht in vraag en aanbod is de basis voor strategische herpositionering van Stichting de Zorgcirkel. Mondria Advies heeft het strategische vastgoedplan ontwikkeld. Daarin is per gemeente in het verzorgingsgebied vraag en aanbod in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens is voor de ruim dertig locaties een strategische visie vastgesteld.

Op hoofdlijnen hebben we de bouwkundige haalbaarheid onderzocht, waar nodig schetsontwerpen gemaakt en in alle gevallen een investeringsplanning voor de komende 10 jaar gemaakt. Daarbij hebben we gekeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande huurcontracten. Deze uitkomsten hebben geleid tot hoofdlijnen voor de productieafspraken met het Zorgkantoor.

Meerjarenexploitatie

Met het door Mondria Advies ontwikkelde meerjarenexploitatiemodel is de investeringsplanning verder aangescherpt. Ook is de benodigde financiering inzichtelijk gemaakt. De combinatie van investeringen, financiering, planning en cashflow heeft geleid tot een concrete verwachting van de balansontwikkeling, waarmee interne besluitvorming mogelijk werd en zowel borging als financiering is aangevraagd.