Woonservicecentrum met dorpshuis in Ruinen

Locatie

Opdrachtgever

Stichting Zorgcollectief Zuidwest Drenthe

www.zzwd.nl

 

Beelden

Nieuwbouw

Stichting Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), corporatie Actium en gemeente De Wolden zijn trots op het nieuwe woonservicecentrum met dorpshuis in Ruinen. Eind 2015 is het plan opgeleverd; een combinatie tussen renovatie en nieuwbouw. Het nieuwe woonservicecentrum bestaat uit drie groepswoningen voor 20 dementerende ouderen, 37 zorgappartementen en 30 aanleunwoningen. Daarnaast zijn er zes appartementen voor kortdurend verblijf.

Uitbreiding van het zorgcentrum voor de lokale verenigingen en WMO-activiteiten

In 2014 is besloten de nieuwbouw van het woonservicecentrum uit te breiden met een dorpshuis, om de lokale verenigingen een nieuw dak boven het hoofd te bieden. Ook WMO-activiteiten vinden plaats in de nieuwe voorziening. Zorgaanbieder ZZWD, woningcorporatie Actium, gemeente De Wolden, stichting Welzijn én de lokale verenigingen hebben zich ingezet voor dit nieuwe woonservicecentrum met dorpshuis. Een bijzondere en unieke samenwerking!

Wisseltruc

Om de exploitatie haalbaar te maken, hebben ZZWD en woningcorporatie Actium een slimme ‚Äėwisseltruc‚Äô toegepast: ZZWD huurt de bestaande aanleunwoningen¬†als¬†zorgwoningen en¬†Actium heeft nieuwe appartementen gerealiseerd op de plek van het verouderde zorgcentrum.

Onze rol

Namens ZZWD zijn wij als vastgoedadviseur en procesbegeleider gesprekspartner voor Actium, gemeente De Wolden, lokale verenigingen en externe adviseurs. Om de nieuwbouw mogelijk te maken is tevens een tijdelijke voorziening in Ruinen gerealiseerd; onder onze verantwoordelijkheid is deze locatie in 2012 turn-key opgeleverd. Na de verhuizing van bewoners naar de nieuwbouw eind 2015 is de tijdelijke voorziening afgebroken.