Zorgexploitatie

Inzicht in het zorgverleningsproces

Omdat de zorgexploitatie verreweg het grootste deel van de zorgbudgetten in beslag neemt, is het analyseren van de zorgexploitatie essentieel – ook in de beginfase bij nieuwbouwprojecten. Voor een intramurale zorgplaats bedraagt het zorgbudget namelijk circa 85 procent van het totale ZZP-budget; de overige 15 procent is beschikbaar voor huisvesting. Om veranderingen te faciliteren, is inzicht in het zorgverleningsproces en de exploitatieopzet noodzakelijk.

Voor een intramurale zorgplaats bedraagt het zorgbudget circa 85 procent van het totale ZZP-budget. De overige 15 procent is beschikbaar voor huisvesting.

Rekenmodel zorgexploitatie

CIRE is hét rekeninstrument dat specifiek is ontwikkeld om het rendement op de zorgexploitatie inzichtelijk te maken. Het rekeninstrument brengt diverse financieringsvormen in beeld: intramuraal, volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) of arrangementen op maat. Door het veelvuldig gebruik toetst het model zich voortdurend aan de actuele ontwikkelingen. Neem contact op met Mathieu Joppe voor het aanvragen van een demo.

Zorginkoop

Het scheiden van wonen en zorg heeft grote invloed op de huidige en toekomstige productieafspraken. Zorginkoop, productieregistratie en verantwoording: het zijn belangrijke thema’s in de gesprekken en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Wij geven handvatten om vraag, aanbod én budget optimaal op elkaar af te stemmen. Onderdeel van onze advisering is daarnaast het begeleiden, inrichten en monitoren van de administratieve organisatie en het genereren van managementinformatie zoals productie- en omzetprognoses.

Advies

Bij de ontwikkeling van nieuwbouw- en renovatieprojecten analyseren wij zowel de vastgoed- als de zorgexploitatie. Onze aanpak geeft grip op de exploitatie, in elk scenario. Wij hebben brede ervaring in de sectoren verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Voor particuliere zorgondernemers hebben wij een speciale aanpak ontwikkeld. Meer informatie: particuliere zorgondernemers.

 

wereldvandezorgfinanciering

Download: De wereld van de zorgfinanciering (447 kB)