drs. Mathieu Joppe

Adviseur

In mijn advieswerk leg ik mij hoofdzakelijk toe op het ontwikkelen van visie- en beleidsdocumenten, organisatieadvies, begeleiding van zorginkoopprocessen binnen de Wet langdurige zorg, Wmo en de Zorgverzekeringswet (contract- en budgetafspraken, herschikking, zorgproductiemonitoring, nacalculatie) en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies.

Naast mijn werkzaamheden bij Mondria Advies heb ik gewerkt bij een zorgorganisatie. Hier ben ik als lid van het MT verantwoordelijk geweest voor de organisatie van alle zorgondersteunende processen. Door deze ervaring kan ik als adviseur praktische en inhoudelijke kennis over het functioneren van een zorgbedrijf verbinden aan de beleidsmatige en financiële vraagstukken van onze opdrachtgevers. Dit zorgt voor verdieping binnen beide werkvelden.