Marktonderzoek

De zorgvraag in beeld

Gemiddeld stijgt het aantal tachtigplussers in Nederland van 2016 tot 2040 met 114 procent. Maar er zijn regio’s waar dit aanzienlijk hoger ligt. Zo stijgt het aantal tachtigplussers in Katwijk in dezelfde periode met 130 procent, in Noordwijk is dat zelfs 198 procent. De verwachte stijging van het aantal vijfenzeventig- of tachtigplussers in een regio is een belangrijke indicator voor de stijging van de zorgvraag en de behoefte aan zorgwoningen. Ondanks de trend dat mensen langer thuis blijven wonen met een zorgvraag, moeten er toegankelijke en betaalbare zorgwoningen worden gebouwd.

Het aantal tachtigplussers in de gemeente Noordwijk stijgt van 2016 tot 2040 met 198 procent.

Woon-zorgarrangementen

Anticiperen op een stijgende zorgvraag én op de financiële mogelijkheden van zorgvragers kan een boeiend inzicht geven in het marktgebied. Marktonderzoek in combinatie met een inkomensanalyse biedt dan ook de nodige ingrediënten voor de ontwikkeling van betaalbare woon-zorgarrangementen.

Rekenmodel

Om inzicht te krijgen in de specifieke zorgvraag per doelgroep hebben wij een uniek rekenmodel ontwikkeld. Dit model kan tot postcodeniveau inzoomen op de lokale ontwikkeling van de zorgvraag. Neem voor meer informatie contact op met Arjen Mels.