Marktonderzoek

De zorgvraag in beeld

In 2050 zal het aantal tachtigplussers in Nederland meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2023. Maar er zijn regio’s waar de stijging aanzienlijk hoger is. De verwachte toename van het aantal vijfenzeventig- of tachtigplussers in een regio is een belangrijke indicator voor de stijging van de zorgvraag en de behoefte aan zorgwoningen. Ondanks de trend dat mensen langer thuis blijven wonen met een zorgvraag, moeten er toegankelijke en betaalbare zorgwoningen worden gebouwd.

Het aantal tachtigplussers in Nederland verdubbelt tot aan 2050

Woon-zorgarrangementen

Anticiperen op een stijgende zorgvraag én op de financiële mogelijkheden van zorgvragers kan een boeiend inzicht geven in het marktgebied. Marktonderzoek in combinatie met een inkomensanalyse biedt dan ook de nodige ingrediënten voor de ontwikkeling van betaalbare woon-zorgarrangementen.

Rekenmodel

Om inzicht te krijgen in de specifieke zorgvraag per doelgroep hebben wij een uniek rekenmodel ontwikkeld. Dit model kan tot postcodeniveau inzoomen op de lokale ontwikkeling van de zorgvraag. Neem voor meer informatie contact op met Arjen Mels of Arne Mauritz.