drs. Arjen Mels

Adviseur

Sinds 2004 maak ik deel uit van het team bij Mondria Advies. Ik ben actief als adviseur en sparringpartner. Dit doe ik samen met een ervaren en enthousiast multidisciplinair team van collega’s en een solide netwerk.

Investeren in (zorg)vastgoed is gezien de huidige beleids- en marktontwikkelingen een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Dat brengt meer keuzevrijheid met zich mee en schept ruimte voor ondernemerschap.

Meer dan ooit worden zorgondernemers uitgedaagd om naast de bestaande dienstverlening ook nieuwe diensten te ontwikkelen, met name ook semimuraal en extramuraal. Productontwikkeling en de marketing daarvan alsmede gericht marktonderzoek zijn relatief nieuwe fenomenen in de zorgsector. De vertaling naar een haalbare businesscase voor de besluitvorming en financiering is daarbij cruciaal.

Dat vraagt om zorgvuldige planontwikkeling en weloverwogen keuzes uitmondend in een aantrekkelijk, realistisch en toekomstgericht plan. Ik zie het als mijn taak én kracht om maatwerkadvies te geven op strategisch beleidsniveau, en dat door te vertalen naar de praktijk.

Ik werk inmiddels bijna twee decennia als adviseur in hoofdzakelijk vastgoedvraagstukken, veelal toegespitst op huisvesting voor ouderen. Daarnaast heb ik ook ervaring in ontwikkeling van vastgoedprojecten in de gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, de commerciële woningbouw, gebiedsontwikkeling, MFD’s, scholen alsmede marktonderzoek en beleidsadvisering.