Kleinschalige zorgvoorziening in Warffum

Locatie

Opdrachtgever:
Stichting Het Groen Gasthuis

www.hetgroengasthuis.nl

Beelden

Wooninitiatief dementerende ouderen

Stichting Het Groen Gasthuis kan definitief beginnen met de renovatie van Villa Welgelegen in Warffum in Groningen. Vanaf medio 2020 zullen 16 dementerende ouderen hier hun intrek nemen. Met een team van professionals en goed opgeleide vrijwilligers wordt deskundige en warme zorg en begeleiding geboden. De woonomgeving is huiselijk en veilig tegelijkertijd. Zorgen voor goede kwaliteit van leven, met respect voor ieders persoonlijke levensloop is het uitgangspunt.

De villa zal een belangrijke plaats innemen in het dorp. Zo kunnen ouderen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarnaast heeft de villa een grote tuin, waar activiteiten georganiseerd zullen worden met mensen uit de buurt. Het wooninitiatief zal daarnaast ook werkgelegenheid bieden in de regio.

Totstandkoming

De plannen voor het initiatief lagen al sinds 2017 op tafel. Het kostte echter tijd om een geschikte locatie te vinden die goed aansluit bij de doelgroep én financieel haalbaar is. Uiteindelijk bleek de karakteristieke villa geschikt en is het plan verder uitgewerkt.

In de daaropvolgende periode zijn gesprekken gevoerd ten behoeve van de financiering van de aankoop en de verbouw van het pand. Met behulp van de provincie Groningen (subsidie in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Provincie Groningen, Fonds ‘Het Nieuwe Doen’, Triodos Bank en een lokale stichting is het uiteindelijk gelukt de financiering rond te krijgen.

Ontwikkeling

Mondria Advies is vrijwel vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van het wooninitiatief. Bij bijna alle stappen uit het stappenplan heeft Mondria Advies de stichting ondersteund. Zowel in de stappen Verkenning, Ondernemingsplan, Locatie, Financiën als Bedrijfsvoering is een bijdrage geleverd.