Stappenplan nieuwe zorglocatie

In zes stappen naar een nieuwe zorglocatie

Ondernemer, initiatiefnemer of manager in de zorgsector? Geïnteresseerd in het analyseren van een huidige zorglocatie of bezig met de ontwikkeling van een nieuwe locatie? Ons stappenplan geeft ook een bruikbaar handvat voor het opstellen van een businesscase.

Neem contact op met Cor Nieuwenhuis voor het inplannen van een adviesgesprek of een workshop.

Verkenning

In deze fase wordt het idee nader uitgewerkt. Zo worden samenwerkingspartners gezocht, gebrainstormd over de identiteit en nagedacht over het onderscheidend vermogen van de organisatie.

A
Het idee is omgezet in een heldere visie en strategie
De eerste versie van het ondernemingsplan is gereed
B

Ondernemingsplan

In het ondernemingsplan komen onderwerpen zoals locatie, financiering en bedrijfsvoering aan bod. Het ondernemingsplan moet een beeld geven van alle facetten binnen de toekomstige organisatie.

Locatie

Een geschikte locatie sluit aan op het plan van eisen. In dit plan worden de eisen van de doelgroep, ondernemer, financiers en andere stakeholders geformuleerd. De locatie betreft zowel het pand zelf, als de ligging en omgeving.

C
De locatie sluit aan op het plan
De financiële middelen zijn beschikbaar
D

Financiën

Het oprichten van een nieuwe locatie vraagt om voldoende financiële middelen. Deze middelen worden vaak verstrekt door financiers in de vorm van een financiering. De hoogte van de financiering is gebaseerd op het ondernemingsplan, de locatie en de ondernemer.

Bedrijfsvoering

De zorg die wordt geleverd zal eerst ingekocht moeten worden. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders of zorgkantoren, waarna onderhandelingen plaatsvinden en contracten worden gesloten.

E
Afspraken voor de financiering van zorg zijn definitief
De locatie is geopend en de organisatie is operationeel
F

Wonen, werken, werven

Intakegesprekken met toekomstige bewoners worden gehouden, medewerkers worden aangenomen en de organisatie begint zijn vorm te krijgen.

Meer informatie?

U kunt ons een bericht sturen via het contactformulier of telefonisch contact opnemen.

Bel ons: 038 333 6525