Kleinschalig wonen op een bijzondere plek

Locatie


Opdrachtgever:

Linge’s zorglandgoed
www.lingeszorglandgoed.nl

Beelden

Combinatie zorg en groen

Uit een analyse van vraag en aanbod bleek dat er extra woningen voor dementerende ouderen nodig zijn in het gebied rondom Rumpt. De wens was om zorg en groen te combineren, en het welbevinden van zorgdragers met dementie te verbeteren. Op ongeveer twee hectare worden drie zorgwoningen voor dertig zorgvragers en een beheerderswoning gerealiseerd, vanuit de visie dat zorg en wonen zoveel mogelijk de situatie van het gezinsleven moeten benaderen.

Kleinschalig

Als erkende AWBZ-instelling zal Linge’s Zorglandgoed kwalitatief goede vierentwintiguurszorg leveren in een kleinschalige woonvorm op een bijzondere plek. Linge’s Zorglandgoed wordt toegankelijk voor alle doelgroepen, ook voor mensen met een AOW. Er zijn zes huiskamers met elk een eigen keuken waarin wordt gekookt en gezamenlijk gegeten; er is een tuin waarin men kan ontspannen en werken, en er zijn dieren die zorg en aandacht nodig hebben. Naast verblijf is er de mogelijkheid van dagbesteding, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Verder zijn er dagactiviteiten voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Zorgexploitatie

Mondria Advies heeft de zorgexploitatie voor deze nieuwe ontwikkeling getoetst met behulp van het CIRE-model en in een haalbaarheidsonderzoek verwerkt. CIRE is speciaal ontwikkeld om de zorgexploitatie in beeld te brengen en de uitgangspunten van kleinschalig wonen te borgen. De financieringsvorm Zorg In Natura met behandeling resulteert in een goed bedrijfsrendement.