Onderzoek kleinschalige woonvoorzieningen

Door: Mondria Advies, zondag 22 april 2018

Mondria Advies wordt regelmatig gevraagd om te adviseren bij de ontwikkeling van een kleinschalige woonzorgvoorziening. Om ondernemers sneller en gemakkelijker hun doel te laten verwezenlijken, worden de succesfactoren voor het opstarten van een dergelijke woonzorgvoorziening onderzocht.

Ellen Wensink, studentĀ Bedrijfseconomie, voert dit onderzoek uit:

Update afstudeeronderzoek

Het onderzoek naar de succesfactoren vindt plaats als onderdeel van mijn afstudeerstage. Op basis van documentatie-analyse en interviews worden de succesfactoren achterhaald. De themaā€™s die worden onderzocht, zijn:

  • ondernemer (visie en achtergrond)
  • ondernemingsplan
  • pand
  • financiĆ«n
  • gemeente
  • samenwerkingspartners.

http://indeluwte.info/

Het onderzoek wordt vanuit verschillende groepen stakeholders benaderd. Niet alleen initiatiefnemers van geslaagde en stukgelopen projecten, maar ook medewerkers van banken en particuliere beleggers zijn benaderd voor een interview. Aan de initiatiefnemers werd gevraagd naar hun verhaal en wat volgens hen de succes- of faalfactoren zijn voor het oprichten van een kleinschalige woonzorgvoorziening. Aan de financiers en beleggers is gevraagd naar de eisen van een goed financieringsplan en wat voor hen de ideale case zou zijn wat betreft het oprichten van een kleinschalige woonzorgvoorziening.

Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de interviews.Ā Inmiddels hebben bijna alle interviews plaatsgevonden. Op dit moment worden de analyses en gesprekken met elkaar vergeleken en zijn we een stap dichter bij het achterhalen van de succesfactoren. Begin juni verwacht ik het onderzoek af te ronden. Tussentijds zal er via de website een update volgen.

Vragen? Mail of bel mij via e.wensink@mondria-advies.nl of 038 – 333 6525.

Ellen Wensink