Kleinschalige woonprojecten als succesvolle belegging

Door: Mondria Advies, woensdag 14 januari 2015

Het zoeken naar beleggers of particuliere financiers van kleinschalige woonprojecten is zo langzamerhand een activiteit met een groot belang geworden. Reden: woningcorporaties zijn op dit moment niet in staat of bereid om als eigenaar/financier op te treden, banken creëren een hoge drempel door veel eigen inbreng te verlangen of andere welhaast onmogelijke voorwaarden te scheppen. Niet verwonderlijk dus dat we andere bronnen aanboren. Maar ook dit gaat niet al te gemakkelijk, want hoe geef je een belegger zekerheid dat jouw kleinschalig project de komende 30 jaar in een behoefte zal voorzien. En zeg nu zelf, als jij 5 miljoen als belegging wil wegzetten, dan wil je toch ook de zekerheid dat dit bedrag niet verdampt…?

Hoe geef je een belegger zekerheid dat jouw kleinschalig project in een behoefte zal voorzien?

Wat is zeker of wat geeft de belegger een borging voor zijn inbreng? Uiteraard is het dan nodig om een betrouwbaar beeld te geven van de exploitatie, zowel van het vastgoed als de zorgverlening. Ook kunnen we het marktonderzoek uit de kast halen. Daar hebben we een mooi instrument voor ontwikkeld dat de vraag en aanbod, zelfs op postcodeniveau, in beeld brengt. Nauwkeurig en rekening houdend met de maatschappelijke trend, bijvoorbeeld dat er steeds meer mensen met een zware zorgvraag langer thuis blijven wonen. Tot 2040 of desnoods langer levert dit een betrouwbaar beeld op. Althans, zolang er geen pil voor Alzheimer ontwikkeld is (maar daar kunnen we nog lang op wachten volgens de onderzoekers).

Als we verder inzoomen op succesvolle projecten op ‘verzadigde’ plaatsen, dan valt de hartelijkheid op, de sfeer, de uitstraling.

Maar toch, hoe verklaren we het succes van een kleinschalige woonvorm in een woongemeenschap van niets, dat na zes weken alle twaalf plekken al bezet had? Als we daar vooraf een marktanalyse op los hadden gelaten, was er waarschijnlijk een negatief advies uitgerold. Kennelijk spelen dus andere factoren mee. Als we verder inzoomen op succesvolle projecten op ‘verzadigde’ plaatsen, dan valt de hartelijkheid op, de sfeer, de uitstraling, de persoonlijke betrokkenheid van de ondernemers, de gezelligheid. Kinderen kiezen waar vader of moeder gaat wonen. De cliënt heeft de keus waar deze gaat wonen. Gezellige en mooie locaties kunnen de concurrentie met gevestigde locaties makkelijk aan, niet alleen nu maar ook de komende 30 jaar. Jammer alleen dat dit zo lastig hard te maken is, maar als belegger zou ik wel weten waar ik mijn geld naar toebreng.

Eric Krijger