Jaarrekening 2014: impairmenttoets vóór 1 mei

Door: Mondria Advies, dinsdag 24 februari 2015

Onderzoek bijzondere waardevermindering

Zorginstellingen zijn verplicht om jaarlijks een zogenaamde impairmenttoets te doen, een onderzoek naar Bijzondere Waardevermindering van vaste activa. Deze verplichting volgt uit Richtlijn 121 in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Op basis hiervan moet onderzocht worden of er indicaties zijn die aanleiding vormen voor het afboeken van de waarde van bezittingen op de balans. Deze indicaties kunnen zowel van externe als interne aard zijn.

Vanwege de invoering van integrale tarieven voor zorgprestaties is de integrale vergoeding voor afschrijvingen komen te vervallen. Als gevolg daarvan lopen zorginstellingen een groter risico binnen hun vastgoedexploitatie.

Indicaties

Externe indicaties kunnen beleidswijzigingen, veranderende marktomstandigheden of wijzigingen op de kapitaalmarkt zijn.

Interne indicaties hebben betrekking op onder andere de staat en kwaliteit van het vastgoed en wijzigingen in de exploitatie van de organisatie.

Bedrijfswaarde berekening

Wanneer er aanleiding is voor bijzondere waardevermindering zal de bedrijfswaarde van het betreffende ‘actief’ (bezitting op de balans) herberekend moeten worden, rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden. Deze toets gaat verder dan alleen het onder de loep nemen van de vastgoedexploitatie. Ook de zorgexploitatie moet hierin betrokken worden.

In verband met de afwikkeling van de jaarrekening zal de impairmenttoets voor 1 mei 2015 afgerond moeten zijn.

 

Neem voor meer informatie over onze aanpak en rekenmodellen contact op met Mathieu Joppe (06 1081 7310) of Bob van Keulen (06 5126 4072).