Aanvraagformulier zorginfrastructuur beschikbaar

Door: Mondria Advies, donderdag 5 maart 2015

Aanvraag subsidie zorginfrastructuur 2015 – 2017

In december 2014 is de Subsidieregeling zorginfrastructuur gepubliceerd. Het aanvraagformulier voor deze regeling is op 27 februari gepubliceerd via de NZa.

Om voor subsidie in aanmerking te komenĀ dienen organisaties een activiteitenplan en begroting te overleggen. Aanvragen voor 2015 moeten uiterlijk 30 april bij de NZa ingediend worden.

Vereisten aanvraagformulier

  • kapitaallasten en overige kosten zorginfrastructuur
  • gebruik door derden dient plaats te vinden tegen tenminste een kostendekkende vergoeding; derden kunnen onder andere zijn gemeenten (Wmo) en andere zorgorganisaties
  • eigen bijdrage in de kosten die de aanvrager zelf levert
  • omschrijving van de zorginfrastructuur inclusief doelgroep en type zorg.

Aanpak

De basis van iedere aanvraag is het oorspronkelijke investeringsplan en de regelgeving op grond waarvan de aanvragen destijds zijn ingediend. Voor de subsidieaanvraag zal aansluiting moeten worden gezocht tussen deze oorsprong en het huidige gebruik.

Mondria Advies heeft uitgebreide kennis van zowel de voormalige als actuele regelgeving. Door ons kantoor is in het verleden een groot aantal zorginfrastructuurprojecten begeleid.


VoorĀ meer informatie of ondersteuning bij het opstellen van een subsidieaanvraag, kan contact worden opgenomen metĀ Otto Meinen (06 2290 0651) of Mathieu Joppe (06 1081 7310).