Ambtshalve vrijstelling gebruikersdeel OZB zorginstellingen

Door: Mondria Advies, dinsdag 9 juni 2015

In 2013 zijn door de Hoge Raad in twee arresten praktische en werkbare richtlijnen geformuleerd waarmee zorginstellingen deels vrijgesteld kunnen worden voor het gebruikersdeel binnen de onroerendezaakbelasting (ozb).

Zorginstellingen kunnen op basis van deze richtlijnen bezwaar maken tegen de bepaling van de heffingsgrondslag van het gebruikersdeel in 2014. Voor de daaraan voorafgaande jaren kan ambtshalve om vrijstelling met terugwerkende kracht verzocht worden.

Gebruiksbelasting

De gebruiksbelasting wordt op basis van artikel 220e van de Gemeentewet alleen geheven over onroerende zaken die niet voor wonen worden benut; voor de woondelen geldt een vrijstelling. De criteria om deze vrijstelling te bepalen waren tot de uitspraak van de Hoge Raad voor zorginstellingen niet duidelijk geformuleerd.

Ambtshalve vrijstelling

Ons kantoor begeleidde in 2014 een zorgorganisatie bij het indienen van een bezwaarschrift. Hierbij hebben wij tevens verzocht om ambtshalve vrijstelling voor de voorafgaande jaren 2012 en 2013. Dit bezwaar is op grond van de gemeentelijke beleidsregel ‘ambtshalve, vrijstelling en ontheffing gemeentelijke belastingen’ gehonoreerd.

Zorginstellingen die vooralsnog van deze mogelijkheid geen gebruik hebben gemaakt, kunnen onderzoeken om dit alsnog te doen.


Voor meer informatie of ondersteuning bij het opstellen van een bezwaarschrift, kunt u contact opnemen met Mathieu Joppe (06 1081 7310) of Jaap Frank de Velde (06 1003 7760).