Beschikkingen subsidieregeling Zorginfrastructuur 2015

Door: Mondria Advies, woensdag 17 juni 2015

Zorgaanbieders die een aanvraag hebben ingediend op grond van de Subsidieregeling zorginfrastructuur ontvangen in deze periode een beschikking van de NZa.

Besluit

De beschikking bevat een besluit over de toekenning van de subsidie en een eventueel besluit over de hoogte van een uit te keren voorschot.
Op dit moment zijn alle aanvragen waarvan wij een beschikking hebben ontvangen volledig, overeenkomstig het ingediende verzoek, door de NZa goedgekeurd.

Bezwaar

Zorgaanbieders waarvan de aanvraag niet of gedeeltelijk is goedgekeurd, kunnen binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking bezwaar indienen.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Otto Meinen (06 2290 0651) of Mathieu Joppe (06 1081 7310).