Nieuw puntensysteem per 1 oktober 2015

Door: Mondria Advies, maandag 14 september 2015

Nieuw puntensysteem

Per 1 oktober 2015 zal het puntensysteem voor zelfstandige woonruimte vereenvoudigd worden. Het puntensysteem, ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd, geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. De puntenhuur bepaalt wat de maximale huurprijs van een sociale huurwoning mag zijn.

De belangrijkste wijzigingen

  • De WOZ-waarde van de woning telt mee, zodat de marktwaarde wordt meegewogen in de berekening van de puntenhuur.
  • De¬†term ‘serviceflat’ is gewijzigd in ‘zorgwoning’.¬†Dit gaat¬†gepaard met een wijziging van de criteria om in aanmerking te komen voor een opslag van 35 procent.
  • De rubrieken ‘woonvorm’, ‘woonomgeving’, ‘hinderlijke situaties’ en ‘schaarstegebieden’ zijn vervallen vanwege de toevoeging van punten voor WOZ-waarde.

Huuraanpassing

Alleen bij nieuwe huurcontracten kan het nieuwe puntensysteem leiden tot het optrekken van de huur tot de maximale huurprijsgrens. Bij bestaande huurcontracten moet de verhuurder zich houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging. De puntenhuur kan enkel tot een huurverhoging leiden als de huurprijs in juli 2015 niet was verhoogd vanwege de punten.

Bereken uw puntenhuur

We beschikken over een actueel en overzichtelijk model voor het berekenen van de puntenhuur. Het model maakt het mogelijk om meerdere woningtypen in te voeren zodat de volledige puntenhuur per woningbouwcomplex in beeld kan worden gebracht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Frank de Velde (06 1003 7760) of Cor Nieuwenhuis (06 2011 3705).