Herziene woningwet

Door: Mondria Advies, maandag 12 oktober 2015

De herziene Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht. Een van die gevolgen is de verplichte waardering van het vastgoed op ‘marktwaarde in verhuurde staat’.

Light en full variant

Ten aanzien van de waarderingsmethodiek is een ‘light’ en ‘full’ variant ingesteld. Bij de ‘light’ variant volstaat de toepassing van het Waarderingshandboek, tussenkomst van een taxateur is daarbij niet verplicht. Bij de ‘full’ variant mag afgeweken worden van de voorgeschreven uitgangspunten. In dat geval wordt de toetsende rol van de taxateur een plaats gegeven in het waarderingsproces.

Zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed

Ten aanzien van zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsmatig vastgoed geldt een verplichte taxatie indien de huuropbrengsten van deze vastgoedonderdelen meer dan 5% van de totale huursom uitmaakt. Tussenkomst van een externe register taxateur is in dat geval vereist.

 

Heeft u behoefte aan een taxatie of ondersteuning bij uw waarderingsvraagstuk? Neem voor meer informatie contact op met Hans Juffer RT (06 512 02 356)