Géén wettelijke verplichting verstrekking inkomensverklaringen

Door: Mondria Advies, woensdag 24 februari 2016

Bij de invoering van de verhuurdersheffing is in het landelijke huurbeleid voor verhuurders de mogelijkheid gecreëerd om een inkomensafhankelijke huurverhogingen toe te passen. Verhuurders kunnen een inkomensafhankelijk huurverhoging doorvoeren op basis van een door de Belastingdienst verstrekte inkomensverklaring per huurder.

Tegen dit beleid is door een huurder met succes bezwaar gemaakt bij de rechtbank te Amsterdam. Deze is op 3 februari 2016 bevestigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op grond van deze uitspraak ontbreekt de basis om inkomensverklaringen op te vragen bij de Belastingdienst ten behoeve van het inkomensafhankelijk verhogen van huren per 1 juli 2016.

Op grond van de uitspraak van de Raad van State ontbreekt de basis om inkomensverklaringen op te vragen

Er wordt door minister Blok van BZK op dit moment gewerkt aan herstelmaatregelen op grond van de bestaande wet- en regelgeving. Tegelijkertijd zijn in het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015 en in het wetsvoorstel Gegevensverstrekkingen Belastingdienst herstelmaatregelen inbegrepen. Deze voorstellen zijn momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.

Voor meer informatie  kan contact worden opgenomen met Mathieu Joppe (06) 1081 7310.