Subsidieregeling zorginfrastructuur 2015 – 2017

Door: Mondria Advies, woensdag 11 februari 2015

Overgangsregeling

Vanwege de hervormingen in de langdurige zorg is de grondslag voor de regeling zorginfrastructuur komen te vervallen en is de regeling per 1 januari 2015 be├źindigd. Er is een overgangsregeling getroffen voor initiatieven die voor 1 juli 2013 gerealiseerd zijn.

De regeling zorginfrastructuur voorzag in de vergoeding van de kosten van ruimten en / of technologische voorzieningen die van belang zijn voor het leveren van zorg aan ge├»ndiceerde cli├źnten die niet bij een zorgaanbieder verblijven. Uitgangspunt van de regeling was het op nacalculatiebasis vergoeden van de werkelijke kosten ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de infrastructuur.

De overgangsregeling die getroffen is betreft een subsidie die de NZa in de periode 2015 tot en met 2017 jaarlijks op aanvraag aan organisaties kan verstrekken. De subsidieregeling gaat ervan uit dat organisaties nieuwe bekostigingsvormen voor hun zorginfrastructuur vinden.

Aanvraag subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen organisaties een activiteitenplan en begroting te overleggen. Aanvragen voor 2015 moeten uiterlijk 30 april bij de NZa ingediend worden.

 

Voor meer informatie of ondersteuning bij het opstellen van een subsidieaanvraag, kunt u contact opnemen met Otto Meinen (06 2290 0651) of Mathieu Joppe (06 1081 7310).