Nieuwbouw en transitie De Eeshof Tubbergen

Locatie

Opdrachtgever

Zorggroep Sint Maarten

www.zorggroepsintmaarten.nl

Beelden

Overgang van oud naar nieuw

In 2014 besloot Zorggroep Sint Maarten (ZSM) uit Denekamp een uitdagend proces te starten: de overgang van een verouderd verzorgingshuis met achtenzeventig plaatsen naar een modern verpleeghuis met achtenveertig zorgwoningen. De nieuwbouwplannen hebben de nodige invloed op de professionaliteit en kwaliteit van de organisatie.

De nadruk die in de nieuwbouw is gelegd op het wonen én welzijn maakt De Eeshof een uniek woonzorgcentrum

Plan van aanpak

Samen met ZSM schreef Mondria Advies een plan van aanpak: wie gaan er wonen en werken, welk type zorg hebben de bewoners nodig en hoe wordt de verhuizing georganiseerd? Een belangrijk kenmerk van De Eeshof is dat ouderen er kleinschalig wonen in groepen van acht, gecombineerd met intensieve zorg. De nadruk die in de nieuwbouw is gelegd op het wonen én welzijn maakt De Eeshof een uniek woonzorgcentrum, op een prachtige locatie in Tubbergen.

Begeleiding tot en met oplevering

Mondria Advies heeft de vernieuwing van De Eeshof begeleid. Wij hebben een bijdrage geleverd om de transitie van oud naar nieuw vorm te geven, tot en met de oplevering.