Charlotte van der Kooij Msc.

Adviseur

Na bijna tien jaar werkzaam te zijn geweest als adviseur op het gebied van (digitale) organisatieverandering in alle sectoren, heb ik begin 2022 de keuze gemaakt om me te specialiseren in de zorgsector. Ik heb gekozen voor Mondria Advies vanwege de inhouds- en resultaatgedreven wijze waarop binnen ons kantoor, met het hart op de juiste plaats, wordt gewerkt aan het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken.

Binnen Mondria houd ik mij voornamelijk bezig met het ontwikkelen van visie en beleid voor zorgorganisaties, het analyseren en opstellen van zorgexploitaties, het uitwerken van zorgconcepten en het uitvoeren en duiden van marktonderzoek. Daarnaast besteed ik aandacht aan het verbeteren van onze interne organisatie vanuit de overtuiging dat adviseurs altijd kritisch naar zichzelf moeten kijken.

De combinatie van het conceptuele met het praktische is voor mij van belang. Dit betekent dat ik veel doorvraag over het ‘waarom’ van keuzes en gebaande paden ter discussie stel en dat ik concrete verbeteringen voorstel en help in te voeren. Mijn achtergrond ligt in de arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde.