Goed voorbereid zijn op de AVG

Door: Mondria Advies, maandag 8 januari 2018

Standaard informatieprotocol om te voldoen aan de Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening regelt de privacyrechten van burgers en de verantwoordelijkheden van organisaties in het beschermen hiervan. Om zorgorganisaties te ondersteunen in de voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG, heeft Mondria Advies een standaard informatieprotocol ontwikkeld. Dit protocol dient als basis om de verordening in organisaties te implementeren.

Het protocol gaat uit van een concrete en pragmatische toepassing van de richtlijn die past bij de uitgangspunten en omvang van een organisatie. Het informatieprotocol is beperkt in omvang en biedt naast een overzicht van de vereisten onder de AVG, hoofdzakelijk al een invulling hiervan. Zo is bijvoorbeeld een deel van de afspraken die opgenomen dient te worden in het register voor verwerkingsactiviteiten, reeds verwerkt in het protocol. Concrete afspraken voor gegevensverwerking komen aan bod, bijvoorbeeld hoe om te gaan met email, het ECD of HRM-systeem.

U kunt contact opnemen met Martine Steensma (06 1345 6203) en Mathieu Joppe (06 1081 7310) voor advies over het toepassen van de AVG en het implementeren van het informatieprotocol in uw zorgorganisatie.