Nieuwbouw Accolade Zorggroep

Locatie

Opdrachtgever:
Accolade Zorggroep

Beelden

Nieuwbouw locatie Arendstate

ArendState is de nieuwe locatie voor bewoners van het voormalige Arendshorst. Dit laatste pand was verouderd en kon niet meer voldoen aan de (gewenste) kwaliteitseisen. Waar Arendshorst in een buitenwijk van Assen stond, staat ArendState in het centrum. Hierdoor zijn faciliteiten in de stad goed bereikbaar voor de bewoners. Andersom is het restaurant op de begane grond een goed bereikbare ontmoetingsplek geworden tussen bewoners en mensen in de buurt.

VIDEO: Binnen kijken bij ArendState

Het vinden van een locatie

Binnen Accolade Zorg is eerst de mogelijkheid tot herontwikkeling van Arendshorst onderzocht. Nadat deze keuze werd uitgesloten, is gekeken naar mogelijke nieuwbouwlocaties. Een leegstaande meubelzaak in het centrum van Assen bleek een geschikte locatie. Nadat de locatie de juiste bestemming had gekregen en de contracten waren ondertekend, kon begonnen worden met de bouw van ArendState.

Mondria Advies faciliterende rol

Mondria Advies was al langere tijd betrokken bij vraagstukken vanuit Accolade Zorg, zoals het ontwikkelen van een huisvestingsplan. Aan Mondria Advies is gevraagd ondersteuning te bieden bij het vinden van een geschikte locatie. Dit ging verder dan het fysiek vinden van een locatie. Zo zijn meerdere haalbaarheidsanalyses uitgevoerd, is het businessplan herschreven en zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals de gemeente en ontwikkelaars.

Nadat de locatie gevonden was, heeft Mondria Advies een actieve rol gehad bij de contractvorming en de ontwikkeling van het pand. Na de start van de bouw ging dit over in een adviserende rol voor zowel de ontwikkelaar als Accolade Zorg.