Nieuwbouw WZH en WoonInvest

Locatie

Opdrachtgever:
WZH

Beelden

Locatie Vliethof

De nieuwbouw Vliethof is als vervanging van de locatie Rustoord gerealiseerd. Bij de start van de projectontwikkeling is veel aandacht gegeven aan de (financiële) haalbaarheid, het PvE en het ontwerp van de locatie. Nadat de uitwerking van het plan voldeed aan de eisen van WoonInvest, WZH en andere belanghebbenden, is begin 2017 gestart met de bouw.

Oplevering: juni 2019

Begin van de zomer is de locatie Vliethof opgeleverd. Vliethof is een gezamenlijk project van WoonInvest als eigenaar en Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) als huurder. Het nieuwgebouwde pand is in de plaats gekomen van het voormalige verzorgingshuis Rustoord. Het nieuwe pand is ingericht ten behoeve van groepswonen, geschikt voor mensen met dementie. In totaal zijn er 100 plekken, verdeeld over groepen van 7 en 8.

Advies

Mondria Advies is op verschillende gebieden betrokken geweest bij de ontwikkeling van Vliethof. Zo kende Mondria Advies een faciliterende rol tussen vier partijen bij de grondtransactie en de afwikkeling van de erfpachtsituatie. Daarnaast zijn meerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd, waarbij kwaliteit en een sluitende exploitatie voorop stonden. Tot slot heeft Mondria Advies ook in het ontwikkeltraject geadviseerd bij het ontwerpen van een toekomstbestendige zorglocatie voor de PG-doelgroep.