Woningcorporatie in beweging

Locatie


Opdrachtgever
Woningcorporatie Beter Wonen
www.bwij.nl

Beelden

Nieuwbouw woningcorporatie Beter Wonen

De vergrijzing en het overheidsbeleid, dat stuurt op scheiding van wonen en zorg, resulteert in een toenemende vraag naar ouderenhuisvesting en welzijnsvoorzieningen. Beter Wonen heeft Рals relatief kleine corporatie Рtwee grote nieuwbouwprojecten gerealiseerd om te voldoen aan deze vraag naar toekomstgericht maatschappelijk vastgoed en zorgwoningen in IJsselmuiden en omstreken.

De Maarlenhof en het Kulturhus

Tussen 2010 en 2012 zijn de volgende nieuwe locaties gerealiseerd:

De Maarlenhof

85 appartementen voor mensen die zowel lichte als zware zorg nodig hebben. Intramurale appartementen voor de doelgroep PG en somatiek en extramurale appartementen, dagverzorging, zorginfrastructuur en een kinderdagverblijf.

Kulturhus IJsselmuiden

Een mix van voorzieningen: een basisschool, kinderdagverblijf, muziekschool, speel-o-theek, sociaal-cultureel werk en een gezondheidscentrum dat huisvesting biedt aan¬†meerdere huisartsen, een apotheek en diverse medische voorzieningen. Al deze functies worden ontsloten door¬†een centraal gelegen “kulturplein”. Het plan is verder aangevuld met huur- en koopappartementen.

Procesmanagement

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwlocaties waren wij verantwoordelijk voor het totale procesmanagement. Hierbij richtten wij ons op de vastgoedexploitatie, de ontwikkeling van het programma van eisen, het contractmanagement en de afstemming met huurders en kopers van de appartementen. Daarnaast zijn wij als strategisch huisvestingsadviseur betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en beheer van diverse projecten van Beter Wonen.