Marktonderzoek en Wmo-begroting

Locatie


Opdrachtgever
Gemeente De Wolden
www.dewolden.nl

Beelden

Wmo

Nederland vergrijst. Daardoor,¬†en door de geplande overheveling van intramurale zorg naar gemeenten, groeit de groep ouderen die een beroep zal doen op de Wmo. Dit geldt nu al voor mensen met een zorgzwaartepakket (ZZP)¬†1 en 2; vanaf 2014 voor cli√ęnten met een ZZP 3-indicatie en vanaf 2016 voor vijftig¬†procent¬†van de ZZP 4-ge√Įndiceerden. Ook de rol van de zorgverzekeraars zal veranderen.

Gevolgen transitie

Voor de gemeente De Wolden hebben wij de gevolgen van de geplande transitie in kaart gebracht. In dit onderzoek ligt de nadruk op de extramurale zorgverlening. Met onze prognose- en inkomensmodellen geven wij een beeld van de huidige en toekomstige zorgvraag, per doelgroep gespecificeerd. Dit is de basis voor de ontwikkeling van extramurale arrangementen.

Daarnaast hebben wij een gespecificeerde begroting gemaakt van de zorgbudgetten die vanaf 2015 beschikbaar moeten komen.