Nieuwbouw extramuraal, renovatie intramuraal

Locatie


Opdrachtgever
Zorgcentrum Horizon
www.horizonpcs.nl

Beelden

Modernisering

Zorgcentrum Horizon vormt samen met de stichting ‘Woningen voor ouderen’ een organisatie voor de zorgverlening aan en huisvesting van ouderen. De aanleiding voor renovatie van het zorgcentrum is dat zorgeenheden te klein waren. In het zorgcentrum zijn twee groepswoningen voor dementerende ouderen gerealiseerd. Daarnaast was er behoefte aan toekomstbestendige zorgappartementen. Direct naast het zorgcentrum zijn daarom achttien nieuwe, ruime appartementen gerealiseerd op een aangekochte kavel.

Procesbegeleiding en financiering

Mondria Advies heeft de procesbegeleiding op zich genomen – van initiatie tot en met de oplevering. We hebben de haalbaarheidsstudie uitgevoerd, het programma van eisen opgesteld en waren verantwoordelijk voor de kostenbewaking. Naast de procesbegeleiding hebben wij ons ingezet voor het verkrijgen van de financiering, de goedkeuring van College Sanering en de contractvorming met de gemeente.