Vernieuwing huisvestingsaanbod

Locatie


Opdrachtgever
Stichting HOZO
www.hozo.nl

Beelden

Nieuwbouw

De ontwikkelde huisvestingsplannen van stichting HOZO vormen de basis voor vernieuwing van het (intramurale) huisvestingsaanbod op drie locaties. Op basis van een eerste haalbaarheidsonderzoek is per locatie een plan ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn: het programma van eisen, financieel kader, planning en tijdelijke huisvesting. Aan de hand hiervan zijn per locatie plannen uitgewerkt.

Twee locaties zijn inmiddels opgeleverd. De derde locatie bevindt zich in de fase van planontwikkeling.

Strategisch advies

Mondria Advies is extern adviseur van HOZO op het gebied van haar vastgoedvraagstukken en begeleidt HOZO bij de ontwikkeling van alle huisvestingsplannen. Werkzaamheden zijn:

  • verrichten haalbaarheidsonderzoek,
  • procesbegeleiding (aanstellen diverse adviseurs, begeleiding ontwerpproces, bewaking planning),
  • voorbereiden go-/no go-besluiten,
  • financieringsaanvragen/businesscases,
  • planning tijdelijke huisvesting,
  • budgetbewaking en¬†facturering,
  • eindafrekening.